Sorting by

×

Šimon z Kežmarku pôsobil ako stolár v 15. storočí.

V r. 1469 zhotovil rohovú lavicu, dnes umiestnenú v severnej lodi Baziliky sv. Kríža. Na vlyse baldachýnu je nápis latinskou minuskulou: Annodomini milio quadsitrrio sexagesimo nono hocop9(us) fecit mayster symó lavz de9xs.titintas. Architektonický koncept podčiarkuje horizontálne(sedadlová zóna, zadná časť – dorsale, baldachýn)a vertikálne členenie (sedadlové cely). Bočnice,dorsale a baldachýn pokrýva bohatá plamienková výzdoba, na bočnici otočenej pravouhlým zalomením na čelo stalla je pôsobivá rozeta. Plochý baldachýn s radom oslích chrbtov ukončených krížovými kyticami umocňuje kulisový charakter diela. Obdobné riešenie oltárnych skríň a nábytkových predmetov nachádzame v širokom stredoeurópskom rezbárskom teritóriu 60. – 70.rokov 15. storočia (napr. oltár sv. Trojice v Krakove).Z rovnakého obdobia a pravdepodobne z tejistej dielne pochádza aj trojsedadlové stallum,dnes umiestnené v závere južnej lode.

Literatúra:

BADAČ, P.: Stallum od Majstra Šimona. Katalóg. In:Buran D. a kol.: Gotika. Bratislava: SNG 2003.

SCHÜRER, O. – WIESE, E.: Deutsche Kunst in der Zips. Brno 1938.