Sorting by

×

Michal Semian sa narodil 3. augusta 1741 vo Vrádišti pri Senci a zomrel 29. apríla 1812 v Skalici.

Študoval na viacerých miestach, nakoniec odr. 1762 v Kežmarku. Študoval na univerzitách v Halle a Jene. Pôsobil vo Zvolene, Ratkovej, Prešove,Pezinku a napokon bol farárom v Skalici. Písal„slovenské“ náboženské a historické diela, v knižke Kratičké vypsání knížat a králů uherských (1786) ako prvý použil územný názov Slovensko. Takisto sa stal autorom prvého najstaršieho slovenského prekladu románu – ako pezinský kazateľ preložil do slovenčiny a vydal r. 1790 knihu maďarského spisovateľa Ignáca Mészárosa Řídké a památné případnostiturecké slečny Kartigam, ktorá padla do kresťanského zajatia po dobytí Budínskeho zámku. Ide o dobrodružný príbeh Turkyne Kartigam, ktorú v Uhorsku pokrstia na Kristínu.

Literatúra:

BRTÁŇ, Rudo: Najstarší slovenský preklad románu z roku 1790. Živena, r. 34, č. 8 – 12, 1944.

ĎUROVIČ, Ján: Evanjelická literatúra do tolerancie.Martin: Matica slovenská 1940.

Lyceálna knižnica v Kežmarku. Matricula studiosaeiuventutis in schola ev. Kesmarkiensi 1711 – 1805, cuipraefi xus est Index Rectorum scholae ab anno 1570– 1752.