Sorting by

×

Pavol Schwing sa narodil 16.decembra 1858 v Podolínci a zomrel 21. októbra 1941 v Kežmarku.

Schwing (pochádzal z Podolínca, hoci v nekrológusa hovorí o Kežmarku) po vyučení za hodinára a zlatníka získal r. 1880 na výstave v Arade za svoje výrobky striebornú medailu. V novembri 1881 si otvoril hodinárstvo a zlatníctvo v domena dnešnej Ulici Dr. Alexandra č. 21. Predával aj optické pomôcky. Za ďalšie svoje výrobky získal r. 1885 na výstave v Budapešti veľkú medailu.R. 1891 mal už obchod na dnešnej Hviezdoslavovej ulici č. 8. Nad obchodom visela veľká reklama v podobe hodín, ktorá sa „stratila“ začiatkom 60.rokov 20. storočia. Zostrojil údajne aj veľké hodiny na radničnej veži, o ktoré sa potom staral aj jeho syn Vojtech (Béla). Bol znalcom starožitností,svoj dom mal vkusne zariadený hodnotným nábytkom a vzácnymi doplnkami. Bol dlhoročným členom miestneho streleckého spolku a presbyterom evanjelickej cirkvi.

Mal jedenásť detí, prežili ho len štyri deti. Jedna z jeho dcér sa vydala za Friedricha (Frigyesa) Heftyho, ktorý bol priekopníkom letectva a neskôr osobným pilotom rakúsko-uhorského admirála a ríšskeho správcu v Maďarsku Mikuláša Horthyho. Patrí medzi prvých známych letcov,ktorému počas vzdušného súboja zachránil život zoskok padákom. Pre jeho mnohé víťazstvá v leteckých súbojoch mu dali prezývku Víťaz (Vitéz).Bol autorom viacerých publikácií z oblasti letectva,napr. Mégis repültünk! (A predsa sme lietali!) Budapešť, 1942. Po druhej svetovej vojne sa presťahoval do USA.

Pokračovateľ otcovho hodinárskeho remesla Pavol(1893 – 1926) sa odsťahoval do Podolínca. Druhému synovi Vojtechovi (Bélovi) s peknou manželkou rómskeho pôvodu sa už rodičovský majetok v Kežmarku žiaľ nepodarilo udržať.

Literatúra:

Paul Schwing. Karpathen-Post, r. 62, č. 43, 25. 10.1941.

Zo spomienok príbuznej Jany Liptákovej z Kežmarku.

http://www.ejection-history.org.uk/PROJECT/Parachutes/1914_18.htm• 251