Sorting by

×

Adam Schröter (Schroeter) sa narodil v roku 1525 v Zittau v Nemecku a zomrel v roku 1572 v Krakove v Poľsku.

Študoval v Prahe a Krakove. Bol zbehlý v chémii,zaoberal sa alchýmiou – pravdepodobne toho zblížilo s kežmarským hradným pánom Albertom Laskym, ktorý ho pozval do Kežmarku – tu bol básnik r. 1564. Schröter písal básne hlavne po nemecky. Ospieval napr. soľnú baňu vo Vieličke(Salinarium Vieliciensium descriptio. 1564)

V jednej svojej básni tiež z r. 1564 spomína aj Tatry ako Karpaty, aj Laskeho:„Zmieniajac miejsce, ide gdzie łos wzywa,tam, kedy Karpat chochół pruje chmury,i staje w dworze Łaskiego niebawem… „Vo voľnom preklade to znamená:„Meniac miesto, idem, kde ma osud volá,tam, kde vrchol Karpat pára mraky i stojím onedlho na dvorci Laskeho… „

Literatúra:

NYKA, Józef: Beata Łaska – pierwsza turystka tatrzań ska.In: Wierchy, r. 29, Kraków 1961.