Sorting by

×

Pavol Teodor Sauter sa narodil 22. júla 1840 v Heilbronn v Nemecku a zomrel 14. februára 1908 v Kežmarku.

Naučil sa umenie kníhtlače. Jeho vandrovné roky viedli cez celé Nemecko a Rakúsko, kde voViedni pôsobil ako korektor vo Wiener Tagblatt(Viedenský denník). Tu sa dozvedel o Kežmarku,ktorý sa mu do konca života stal domovinou.Už rok po svojom príchode 1879 založil spolu s C. R. Schmidtom, neskorším kníhkupcom,tlačiareň Sauter & Schmidt. Potom roku 1882 už prevzali od Roberta Börkeia (pôvodne Schwartner) a Júliusa Handla, ktorí r. 1880 založili týždenník Karpathen-Post, jeho vydávanie.Jeho redaktorom bol potom od roku 1888 až dosvojej smrti – takmer 30 rokov. Roku 1883 (iné pramene 1886) sa oddelil od Schmidta a založil súkromnú firmu Paul Sauter, Buchdruckereieigentümer zu Kesmark (Majiteľ kníhtlače v Kežmarku).Pod jeho odborným vedením sa jeho podnik veľmi rýchlo rozvíjal. V jeho vydavateľstve a v tlačiarni sa objavovali početné diela spišských autorov. Po jeho smrti prevzal podnik jeho syn Teodor Augustín.

Literatúra:

RAINER, Rudolf, P. SDS – ULRICH, Eduard: Karpatendeutsches Biographisches Lexikon, Stuttgart 1988,s. 284.SBS V. Martin: Matica slovenská 1992, s. 182. www.difmoe.eu/archiv/slowakei/karpathen-post.html