Sorting by

×

Samuel (Salamon) Wolf Roth sa narodil v roku 1819 v Bušovciach a zomrel 11. júna 1884 v Kežmarku.

Židovská náboženská obec v Kežmarku vznikla v roku 1852 (udáva sa však viacero letopočtov) –mala len 19 členov, no na náboženský úkon bolopotrebných najmenej 10 mužov nad 13 rokov.K jej vzniku najviac prispel obchodník Samuel Wolf Roth a stál na čele obce prakticky až do svojejsmrti.

Matrika narodených židovskej náboženskej obcesa začala viesť r. 1854; sobášov a zomrelých r. 1858.Malá kežmarská komunita nemohla ešte pomýšľaťna stavbu synagógy, a preto si na kúpenom pozemkuza hradbami mesta postavila malú modlitebňu,ktorá sa spomína už r. 1865. Miestna ľudovážidovská škola sa spomína ešte skôr – v školskomroku 1863/64. Vlastného rabína mal Kežmarok ažod r. 1874 – dovtedy chodil a učil rabín z blízkychHuncoviec.

Rothov poschodový dom (dnešné Hlavné námestieč. 36) bol pomerne rozsiahly a slúžil aj prespolkovú činnosť židovskej náboženskej obce –predovšetkým pre činnosť kežmarského mládežníckehožidovského spolku, ktorý vznikol r. 1899.

Literatúra:

BARÁTHOVÁ, Nora: Židovská komunita v Kežmarkuv 19. stor. In: Žili medzi nami. Kežmarok: Múzeum 2003.

Karpathen-Post r. 5, č. 25, 19. 6. 1884;

Karpathen-Postr. 20, č. 50, 14. 12. 1899.