Sorting by

×

Rodina Wein bola kežmarská priemyselnícka rodina v 19. a 20. storočí.

Rodina Wein prišla do Kežmarku v poslednejtretine 19. stor. V r. 1882 založil Karol Wein v Starej Ľubovni menšiu tkáčovňu ľanu. V r. 1884 ju premiestnil do Kežmarku, a tak vznikol v meste ľanársky priemysel, ktorý prosperoval po celé 20.storočie. V r. 1885 vznikla spoločnosť Karol Weina spol. Okrem Karla Weina bola v spoločnosti z rodiny jeho manželka Mária Weinová, rod.Scholtzová a Ján Wein, riaditeľ vodných diel v Budapešti.Pred I. svetovou vojnou pracovalo v továrni 500 stálych robotníkov a 800 domácich tkáčov,krajčírov a výšivkárov. Pre zamestnancov sa vybudovali domčeky (tzv. Weinova kolónia) a deti zamestnancov chodili do vlastnej škôlky.

Továreň sa rýchlo rozrastala a bola považovaná za jednu z najmodernejších v celom vtedajšom Uhorsku. Ku tkáčovni pribudlo bielidlo, farbiareň,kotolňa a hydroelektráreň, ktorá pracuje dodnes.Továreň vyrábala hlavne pre zahraničný export. K najznámejším výrobkom patrili obrusy,damasky, posteľná bielizeň, uteráky, utierky,plachty, látky na lehátka, matracovina, vrecovina atď. Počas I. Československej republiky sa zvýšil počet pracovníkov do 1 000. Vybudovala sa ďalšia nová prevádzka – trepáreň.

Rodina Weinová sa nezamerala len na svoju fabriku,ale zapájala sa do hospodárskeho, školského i spoločenského diania v meste. Napr. r. 1893 bola založená Kežmarská elektrifikačná spoločnosť –v direktorskej rade bol aj Karol Wein. V školskom spolku – Schulverein pri Nemeckej evanjelickeja. v. dievčenskej meštianskej škole bola jeho predsedníčkou dcéra Karola Weina – Elza. R. 1918 bol Karol Wein (15. jún 1858 – 3. august 1935 Kežmarok)vymenovaný za čestného občana Kežmarku.V jeho práci pokračoval syn Aladár.

V januári 1945 pri priblížení sa frontu rodina Karola Weina výrobu zastavila a Kežmarok opustila.Ostal iba brat majiteľa Dr. Tibor Wein, riaditeľ Spišskej banky, ale aj on potom odišiel. R. 1947 bola továreň znárodnená.

Literatúra:

BARÁTHOVÁ, Nora: Osobnosti dejín Kežmarku.Historický cintorín. Kežmarok, Vivit 2005.

TS: Karl Wein – nekrológ. Karpathen-Post, r. 56, č. 32,10. 8. 1935.