Sorting by

×

Rodina Tátray bola stará kežmarská rodina v 16. až 20. storočí.

Pôvodné meno tohto rodu znelo Kolbenheuer,Kolbenheyer, Kolbenhauer, Kohlmaier… V súpise obyvateľov z r. 1697 nájdeme až osem rodín tohto mena, ich otcovia sú všetko obuvníci alebo čižmári.Z nich Tobiáš bol r. 1699 richtárom a v r. 1702– 1703 zástupcom richtára.

Rodokmeň začína Matejom koncom 16. storočia.Ten mal syna Michala (1618 – ?), aj vnuka Michala(1652 – 1718). Od vnuka Michala nastupujú Eliášovia – šli až päť generácií a objavili sa po prestávke aj v siedmej.

Eliáš II. (1730 – 1812) – kežmarský senátor, si zmenilmeno na Tátray. Mal syna Eliáša III. (1752 – 1832),taktiež senátora – ten získal r. 1801 armales už tiežna meno Tátray. Erbový štít je zvisle delený na dve časti: v pravej v modrom poli sú tri tyče s hroznom,naľavo v strede zelenej role stojí zlatý pšeničný snop,nad ním sa dvíha strieborné trojvršie (akoby Tatier).Klenotom je stojaci boh Merkúr s krídlami, v pravej ruke má okrídlenú palicu, obtočenú hadom.

Eliáš IV. (1777 – 1842) mal syna Gregora (1803– 1845), lekára – od neho syn Gregor mladší (1833–1913) bol tiež lekárom – po ňom vymrela tátovetva rodu po meči. Pokračovala Jánom Albertom(1835 – 1913), bratom Dr. Gregora Tátrayho mladšieho– potomkovia žijú dodnes v Maďarsku.

Literatúra:

BARÁTHOVÁ, Nora: Nositelia erbov v Kežmarku.Rukopis.

NAGY, Iván: Magyarország családai czimerekkel ésnemzékrendi táblákkal XI. Pešť 1865.

Archívne materiály Nory Baráthovej z Kežmarku.