Sorting by

×

Rodina Schneider – Szelényi bola kežmarská rodina v 13. až 20. storočí.

V 13. – 16. storočí mnohí obyvatelia Kežmarku používali ako priezvisko svoje zamestnanie, predovšetkým v rodnom nemeckom alebo aj v latinskom jazyku. S menom Schneider, resp. Schneyder,Schnyder (krajčír) sa stretávame už v súpisoch obyvateľstva zo začiatku 16. storočia. Ambrosius Schneider sa spomína ako richtár r. 1527, Hans je richtárom v r. 1577, 1587 i 1591.

Rod Schneider z Mníška nad Hnilcom dostal armales r. 1681: v modrom štíte na zelenom vrchuje zlatý pšeničný snop, na klenote je po driekvy obrazená nahá (!) žena s dlhými plavými vlasmi,v pravej ruke drží kosák, v ľavej tri zlaté klasy a nad ňou sú skrížené dve banícke kladivká.

V súpise obyvateľov z r. 1697 sa nenachádza žiaden Schneider, avšak od 18. storočia je tu už niekoľko rodín tohto mena. V 19. storočí bol známy obchodník s potravinami Gustáv Szelényi (1841 Mníšek nad Hnilcom – 7. február 1920 Kežmarok)– jeho otec Emanuel sa písal ešte Schneidera zrejme Gustáv si pomaďarčil meno na Szelényi.Gustáv sa priženil do obchodníckej rodiny Kamitska.V obchode pokračoval aj Gustáv Szelényi mladší (30. máj 1872 – ?). Druhým synom bol Karol,predčasne zomrelý profesor lýcea.

Rodina Gustáva Szelényiho vlastnila domy na Hlavnom námestí č. 66 a č. 68. Rodinný erb sa nachádza na miestnom historickom cintoríne.

Literatúra:

BARÁTHOVÁ, Nora: Nositelia erbov v Kežmarku.Rukopis.