Sorting by

×

Rodina Palenčár (Palencsár) bola kežmarská živnostnícka rodina v 19. a 20. storočí.

Ján Palenčár pochádzal z tesárskej rodiny a vyučil sa krajčírskemu remeslu. V Kežmarku si kúpil dva domy vedľa seba na dnešnom Hlavnom námestí č. 12 a č. 14 (v druhom bolo kasíno). Jeho veľká krajčírska dielňa vznikla r. 1878.

Mal synov Jána, Jozefa a Vojtecha. Ján Palenčár (2. november 1880 Kežmarok – 28. október 1872 Bratislava) bol doktor práv a prvý mešťanosta Kežmarku po vzniku Československej republiky. Vojtech (15. jún 1897 Kežmarok – 21. október 1942 Kežmarok) pokračoval po otcovi vo vedení obchodu. O Jozefovi nevieme nič.

Ján Palenčár mal brata Michala (18. marec 1857 Kežmarok? – 28. február 1938 Kežmarok), ktorý založil r. 1883 stavebné a nábytkové stolárstvo a tzv. Concordiu – prvý kežmarský pohrebný ústav (výrobu a sklad cintorínskych potrieb). Vyrábal aj drevené interiéry pre školy a kostoly, dokonca aj lyže, čo bolo v tomto období raritou.

V jeho podnikaní pokračoval syn Rudolf.

Drevárska dielňa bola po II. svetovej vojne znárodnená a v menšej či väčšej obmene pod iným majiteľom pracuje do súčasnosti.

Literatúra:

Archívne materiály Nory Baráthovej z Kežmarku.