Sorting by

×

Rodina Mudrany (Mudrányi, Mudrun) bola stará kežmarská rodina v 17. až 19. storočí.

Rodina žila v Kežmarku v 17. storočí. R. 1670 sa spomína medzi senátormi obuvník Andrej, podobne je v súpise z r. 1697 aj s ďalším obuvníkom Kristiánom a čižmárom Pavlom.

Nevieme, v akom vzťahu boli k Danielovi, ktorý získal armales r. 1712 s manželkou, dcérami a synmi Danielom, Jánom a Kristiánom. Daniel mladší mal syna Pavla (1721 – 1795), ktorý sa zaoberal obchodom s vínom. Je aj v súpise šľachticov z r. 1754/1755.

V tom istom zozname je aj Samuel (syn Samuela staršieho, ktorý žil v r. 1713 – 1766, a Kataríny Sponer – obaja majú náhrobný kameň v artikulárnom kostole) a mal syna taktiež Samuela, ktorý sa ako „chirurgus“ spomína r. 1844.

Mudrányovcov bolo v Kežmarku viac: r. 1813 sa spomína Ján a Samuel, r. 1835 Samuel a Jozef, r. 1836 Moric, r. 1841 Alexander, r. 1861 umrel lekárnik Jozef.

Rodinný erb predstavoval v modrom poli štítu na zelenej lúke hnedého kamzíka, stojaceho na zadných nohách, prednými sa opiera o vinič. Klenotom je vinič so strapcom medzi dvoma krídlami.

Literatúra:

BARÁTHOVÁ, Nora: Majitelia rodových erbov v Kežmarku. In: Historica Carpatica 19/88, Košice: Východoslovenské vydavateľstvo 1988, s. 227 – 259.