Sorting by

×

Rodina Meese bola pivovarnícka rodina v 19. a 20. storočí.

Rodina pochádza zo Sliezska – v 1. pol. 19. stor. sa do Kežmarku prisťahoval Vincent Meese (1830 Hornplot? – 18. september 1892 Kežmarok) a založil okolo r. 1860 na hornom predmestí Kežmarku pri rieke Poprad pivovar. R. 1865 ho renovoval a urobil okolo neho zábavný park. V záhrade bola kolkáreň i strelnica (sám Meese patril k najlepším členom Kežmarského streleckého meštianskeho spolku). R. 1879 vystavil pri pivovare vaňové kúpele a v tom istom roku ukončil stavbu hotela (hotel mal 9 izieb, sálu na bankety, reštauráciu, kuchyňu, komoru na potraviny, vináreň, dvojitý biliard, dve kolkárne, verandu a bol spojený s kúpeľným domom s porcelánovými a pozinkovanými vaňami a sprchami). Meese s manželkou Máriou, rod. Steiner, mal už vtedy ideál: vytvoriť cudzinecký cestovný ruch na turistických základoch.

Tomu slúžil aj park, ktorý kežmarský literát Fridrich Lam opísal takto: „Ísť do pivovaru zna• 203 menalo ísť hlavne do nádherného parku. Taký krásny park som nikde nevidel a ako dieťaťu mi pripadal ako raj. Pred vchodom boli dva smrekové labyrinty. V ich zákrutách tvaru ulity slimáka za hustými tisovými plotmi v šere sa mohlo všeličo šepkať… Cez tento lesík sa vyšlo medzi hotel a hornú kolkáreň k parkovým dverám…, odkiaľ viedol jeden schod do záhrady. Tam boli lavičky pred vinárňou, potom štrkovitá cesta, fontána, okolo toho obruba z bieleho kameňa, na nej sa slnil pár pávov…, kvetinové záhony, kamenné skalky tvaru pyramíd, smrekové háje, útulné miesta s lavičkami, vystrihané aleje na francúzsky spôsob, tisové cesty, kúsky trávnikov s pieskovcovými a gypsovými fi gúrami, trpaslíkmi a gráciami. Most pred lopatkovým kolesom, ktoré pumpuje vodu do výhrevne kúpeľov a široký hlboký mlynský náhon prispievajú podobne k lákadlám parku.“ Neskôr na tomto miestne vzniklo prírodné kúpalisko – používalo sa ešte tesne po II. svetovej vojne.

Meeseho pivovar navštívilo mnoho prominentov – dokonca r. 1881 aj pruský princ Fridrich, vnuk cisára Vilhelma. Meeseho pivo získalo niekoľko cien na krajinských výstavách vo Viedni, Budapešti atď.

Dňa 8. augusta 1905 zhorel dom, pivovar, hospodárske staviská. Hoci vdova po Vincentovi mladšom (1859 Spišská Belá – 28. december 1920 Kežmarok) Žofi a, rod. Lenoch (1867 – 19. október 1942) ešte r. 1926 otvorila bývalú záhradu a šenk, bola to už len labutia pieseň. Budova bola napokon predaná a využitá pre umiestnenie mestskej nemocnice.

Literatúra:

BARÁTHOVÁ, Nora: Kežmarskí remeselníci a živnostníci. Rukopis.

LÁM, Fridrich: Beim Meese. Karpathen-Post, r. 54, 1933, č. 25