Sorting by

×

Ján a Krištof Lang boli kežmarskí rodáci a drevorezbári v 2. polovici 15. storočia a 1. polovici 16. storočia.

V roku 1544 zhotovili pre farský Kostol sv. Kríža bohato intarzovanú modlitebnú lavicu, ktorá patrí k najlepším pamiatkam renesančného stolárskeho umenia. Neskôr bola umiestnená v hradnej kaplnke a dnes je v expozícii kežmarského hradu. O jej tvorcoch vieme z latinského nápisu na vnútornej strane lavice: „Johannes Langius archelarius Kaseoforensis agens annos 80 parens, 14 februarii maior vero natus Christophorus Langius aetatis suae 55, ut testarent eos vixisse, hos sedile in decorem Templi et in usum pio parenti suo, posteritatique suae propriis sumptibus manibusque utrumque inchoarunt Anno 1.5.4.4“ (Johann Lang, kežmarský stolár, otec majúci 80 rokov 14. februára a starší syn Christophorus vo veku 55 rokov, aby dosvedčili, že žili, túto lavicu na ozdobu kostola a na užívanie zbožnému otcovi svojmu a svojmu potomstvu na vlastné náklady a vlastnoručne začali roku 1.5.4.4).

Existenciu dielne Jána a Krištofa Langovcov v Kežmarku potvrdzuje aj zápis v daňovej knihe mesta z roku 1542, kde sú medzi kežmarskými mešťanmi uvedené aj mená stolárskych majstrov Krištofa a Jána Langovcov. V roku 1556 zastával Krištof Lang funkciu richtára. Dal zhotoviť vnútorné zariadenie radnice (v tejto súvislosti v ich dielni mohli vzniknúť aj bohato intarzované dvere s erbom mesta Kežmarok umiestnené dnes v kaštieli v Strážkach), zlepšil opevnenie mesta, dal zhotoviť nové mestské brány z „pevného“ dreva a na Nižnej bráne, na nových kamenných základoch, postavil nový padací most.

Literatúra:

GENERSICH, Chr.: Merkwürdigkeiten der Königlichen Freystadt Késmark I. Košice – Levoča 1804. SBS III. Martin: Matica slovenská 1987.

VAVERČÁKOVÁ, B.: Nábytok z dielne Jána a Kištofa Langa z Kežmarku. Pamiatky a múzeá 4/1996.