Sorting by

×

Rodina Hellner bola stará kežmarská farárska rodina (16. – 19. storočie).

Ján Hellner (niekde uvádzaný aj Heldner) bol primus diaconus v r. 1624 – 1645, resp. 1646 (podľa Genersicha v rokoch 1643 – 1653) – prvý diakon predstavoval v Kežmarku druhého – mladšieho a pomocného evanjelického farára. Teológiu študoval vo Wittenbergu.

R. 1648 bol senátorom Martin Helner, v súpise z r. 1697 sa spomína tiež Martin – kožušník. Rodina bola veľmi rozvetvená, napr. v svadobných matrikách z r. 1685 – 1709 sa spomína deväťkrát meno Helner.
Martin bol pravdepodobne otcom Samuela staršieho (11. september 1690 Kežmarok – 1752 Veľká). Študoval v rodnom meste – istý bol rok 1715, ktorý on sám spolu so svojím menom ešte ako žiak vyryl do okna dnešnej sakristie dreveného kostola – v tej dobe školy. (Dnes už záznam nie je vidieť.) Teológiu študoval v Jene. Od r. 1719 až do smrti bol evanjelickým farárom v Matejovciach a Veľkej.

Samuel starší mal syna Samuela mladšieho (25. máj 1725 Veľká – 1789? Kežmarok). Aj on študoval v Kežmarku a teológiu v Jene. R. 1750 sa stal farárom v Matejovciach, r. 1759 prešiel do Kežmarku. Tu mal byť v r. 1759 – 1774 kazateľom – druhým farárom a v r. 1774 – 1789 prvým farárom.

V súpise z r. 1813 sa spomína Tobiáš a Samuel Hellner, r. 1866 Mária Hellner.

 

Literatúra:

GENERSICH, Christian: Merkwürdigkeiten der Königlichen Freystadt Késmark I – II. Košice – Levoča 1804.
JUNTKE, F.: Album Academiae Wittenbergensis. Halle 1966.