Sorting by

×

Rodina Hayde sa spomína v Kežmarku na začiatku 19. stor. – r. 1813 tu žila Zuzana Hayde. Medovnikárskemu remeslu sa začínajú venovať tí členovia rodiny, ktorí sa sem v polovici 19. stor. prisťahovali z Levoče.

Obchod a dielňa vznikli r. 1858 v jednom z najstarších kežmarských sídiel – v dvojdome na Hlavnom námestí (dnes č. 45 – 47 – rodný dom maršala Pavla Kraya) a v ňom existovali až do konca II. svetovej vojny.

Karol Hayde starší (1833 alebo 1834 Levoča – 28. január 1904 Kežmarok) patril medzi popredných spišských medovnikárov (formy z jeho výrobkov – koník, bábiky, husár atď. sú uložené v kežmarskom múzeu). Medovnikári vyrábali aj veci zo včelieho vosku. Svoje práce vystavil Hayde už na Prvej spišskej živnostenskej výstave v Kežmarku v dňoch 12. – 20. septembra 1869: bola to 12 funtov (vyše 7 kg) ťažká veľkonočná vosková svieca, kolekcia rôznych sviec a voskové palice v tvare pletenca v rôznych farbách a veľkostiach. Sladkosti predstavoval farebný cukrový výrobok dnes už pod neznámym názvom Quodlibet.

V otcových šľapajach pokračoval syn Karol (8. február 1860 Kežmarok – 17. december 1938 Kežmarok), ktorý získal spolu s otcom a svojimi pomocníkmi viacero vyznamenaní na krajinských výstavách v rokoch 1885 –1907.

 

Literatúra:

BARÁTHOVÁ, Nora: Osobnosti dejín Kežmarku. Historický cintorín. Kežmarok: Vivit 2005.