Sorting by

×

Kežmarská zlatnícka rodina pôsobila v Kežmarku od 18. do 20. storočia.

Rod pochádzal z Liptova, tu r. 1646 získal erb: v modrom štíte na zelenom trojvrší boli tri červené ruže, na strednej bol strieborný holub, v zobáku držal ružu. Napravo od neho bol strieborný polmesiac, naľavo zlatá osemcípa hviezda. V klenote bol holub s ružou.

V Kežmarku sa na prelome 18. a 19. stor. usadili bratia (?) Ján a Andrej (1742 – 1816) Hanzely. Andrej bol zlatníkom – jeho práce, ako napr. strieborná tepaná cukornička, sú v súčasnosti v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave. Aj jeho syn Andrej (1780 – 1849) pracoval ako zlatník. • Andrej mal troch synov – Karola (1814 – 1849), Jána Alexa (1819 – ?) a Ota (1822 – 1874?). Karolova a Otova rodina ostala v Kežmarku, Ján Alex odišiel do Javoriny, kde pracoval ako úradník. Karol mal syna Karola mladšieho (spomína sa r. 1858 a 1874). V súpise zemanov z r. 1835 sa prekvapujúco spomína len Andrej, ktorého nevieme zaradiť do rodinných súvislostí.

V 19. stor. sa rodina pomaďarčila tým, že dala dĺžeň na jedno písmeno – volala sa už Hanzély. Potomkovia odišli do Maďarska – menovci žijú v Kežmarku dodnes.

 

Literatúra:

BARÁTHOVÁ, Nora: Majitelia rodových erbov v Kežmarku. In: Historica Carpatica 19. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo 1988, s. 227 – 259.

BARÁTHOVÁ, Nora: Osobnosti dejín Kežmarku. Historický cintorín. Kežmarok: Vivit 2005.

TORANOVÁ, Eva: Zlatníctvo na Slovensku. Bratislava: Tatran 1983.