Sorting by

×

Rodinná hrobka je v dezolátnom stave, hrozí jej asanácia. Jakub Laurenc Germ (+ 1890 Kežmarok) bol kežmarským obchodníkom. Za manželku mal Zuzanu Karolínu Maugsch.

Zdroj: Osobnosti dejín Kežmarku. Historický cintorín, str. 35.