Sorting by

×

Rodina Genersich je rozvetvená po celej Európe – jedna vetva žila od 18. stor. aj v Kežmarku.  

Na cintoríne je viacero hrobových miest tejto rodiny – predovšetkým synov Alexandra Kristiána (1809-1891), zakladateľa lekárnickej rodinnej dynastie, ktorá sídlila v lekárni K zlatému jeleňovi (Apotheke zum goldenen Hirschen) – lekáreň mala vzniknúť v roku 1765. Rodina získala zemiansky erb r. 1891.

V jednej spoločnej záhradke odpočívajú bratia bankový pokladník Alfréd (Aladár) Genersich (11. december 1850 Kežmarok – 1 5 . apríl 1913 Kežmarok) so svojou manželkou, dcérou a synom, ktorý padol v I. svetovej vojne a lekárnik Karol Genersich (21. máj 1837 Jozefów, Poľsko – 6 . október 1916 Kežmarok) pravdepodobne s oboma manželkami, ktoré prežil (hrobový nápis bližšie neurčuje). V druhej záhradke odpočíva veľkoobchodník Teodor Genersich (2. máj 1839 Kraków, Poľsko – 11. január 1926 Kežmarok) s manželkou Helenou, rod. Szontagh. Bol známy ako výrobca a vývozca tvarohu, bryndze a syra, prezývaný „bryndzový kráľ” – Brimsenkônig. Svoju firmu založil r. 1868. Patril aj medzi zakladateľov miestneho umeleckého čipkárstva, kežmarskej sporiteľne i obchodnej školy.

 

Zdroj: Osobnosti dejín Kežmarku. Historický cintorín, str. 34.-35.