Sorting by

×

Rodina žila v Kežmarku s určitosťou už v 15. storočí.

R. 1507 sa spomína v matrike študentov krakovskej univerzity Baltazár Galli z Kežmarku.

V súpise obyvateľov z r. 1521 sa uvádza mäsiar Gall, r. 1577 takisto mäsiar Gal (bol aj senátorom), no r. 1594 je to už Tobiáš Gally. R. 1587 sa spomína senátor Martin Gally.

Najznámejší bol Tobiáš Gally (jeho nacionálie nepoznáme), ktorý bol nielen viacnásobným senátorom, ale v r. 1614 – 1616 a 1628 – 1629 aj richtárom. V jeho poslednom richtárskom roku riešilo mesto problém šľachticov žijúcich v meste, ktorí sa chovali príliš naduto, a tak sa rozhodlo, že musia aj oni platiť dane do mestskej pokladnice a znášať autoritu mestského predstavenstva.

Tento Tobiáš dostal r. 1615 armales pre syna Tobiáša a ostatnú rodinu. Kým starší členovia rodiny mali ako mäsiari vo svojom znaku rohatú kravskú hlavu (dokonca aj na náhrobnom kameni, ktorý je v stene v Bazilike sv. Kríža), teraz bol v štíte lev so šabľou. Iná časť rodiny používala ako erb kohúta s mečom (gallus – lat. kohút). Tobiáš mladší bol tiež viacnásobným senátorom a richtárom v r. 1653 – 1655.
V súpise obyvateľstva sa r. 1697 spomína mäsiar Adam. Rodina žije s väčšími či menšími prestávkami v Kežmarku až do súčasnosti.

Literatúra:
BARÁTHOVÁ, Nora: Nositelia erbov v Kežmarku. Rukopis.

GENERSICH, Christian: Merkwürdigkeiten der Königlichen Freystadt Késmark I. – II. Košice – Levoča 1804.