Sorting by

×

Rodina Engelmayer bola stará kežmarská rodina z 17. až 19. storočia.

Rodina prišla na Spiš pravdepodobne z Gemera, lebo tam bol najprv vyhlásený armales, ktorý získal r. 1665 Jakub žijúci v Rožňave. V erbe boli váhy (symbol práva?), v klenote žena s ratolesťou. Farby nepoznáme. Do Kežmarku sa prisťahoval jeho syn (?) Jakub (1697 – 1787), ktorý bol r. 1767 zvolený za senátora. Z manželstva s Eleonórou Szakmáry mal synov Jakuba, Štefana a Daniela.
R. 1813 sa spomína Michal, r. 1817 Pavol ako súdny prísadiaci, r. 1832 právnik Anton – člen mestskej vonkajšej rady.

Literatúra:

BARÁTHOVÁ, Nora: Nositelia erbov v Kežmarku.