Sorting by

×

Kežmarská remeselnícka rodina z 19. až 20. storočia. Rod pochádzal pravdepodobne z Vrbova.

Albert Emeritzy sa spomína v Kežmarku r. 1869 ako kožušník, vyrábal aj klobúky a rukávniky, ale v zozname obyvateľov z r. 1866 sa ešte nenachádza.

Gustáv Emeritzy (17. marec 1855 Vrbov – 8. jún 1930 Kežmarok) už r. 1911 vlastnil dom na dnešnom Hlavnom námestí č. 84 (na prízemí bol neveľmi identifikovateľný kamenný erb s iniciálami M. L.) Keďže Gustáv bol farbiar, za domom mal kompletnú dielňu v obrovskej stodole, kde bol aj mangeľ – všetko sa pre nezáujem mesta zničilo v r. 1973 – 1977.

Gustáv mal dcéru Ernu, ktorá v tom istom dome mala už r. 1936 obchod s konopnou priadzou.

Rudolf Emeritzy (vzťah ku Gustávovi nepoznáme) otvoril r. 1890 hodinárstvo a zlatníctvo – viackrát ho presťahoval, naposledy r. 1907 bolo na Hlavnom námestí č. 82, ale r. 1911 sa tam spomína už len jeho vdova.

 

Literatúra:

Archívne materiály Nory Baráthovej z Kežmarku.