Sorting by

×

Pohrebné miesta tejto rodiny sú v rôznych častiach cintorína a v rôznych prevedeniach (hrobka, želené náhrobky). Pochádzajú z 19. storočia. Rodina Cornides patrila najváženejším rodinám v Kežmarku. Cornidesovci sa presťahovali na Spiš pravdepodobne v 16. storočia zo Sedmohradska. Ako prvý sa usadil v Kežmarku Tomáš (zomrel v roku 1682), v roku 1644 získal Kežmarské meste právo. Tešil sa veľkej vážnosti, pretože už v roku 1659 bol zvolený za richtára a bol ním ešte niekoľkokrát. Roku 1722 bol rod Cornides povýšený do zemianskeho stavu. Martin Cornides bol v roku 1782 cirkevným inšpektorom. Pavol Cornides, ktorý sa spomína v rokoch 1803 a 1842, bol prísediacim Spišskej súdnej stolice. S lýceom boli spojení Štefan Cornides inšpektor školy a jeho syn Tomáš daroval lyceálnej knižnici vyše 800 kníh a zošitov. Rodinná hrobka členov rodiny Daniela Cornidesa bola označená mosadzným rodovým erbom.