Sorting by

×

Jovan Sterija Popović sa narodil 1. januára 1806 vo Vršaci v Srbsku a zomrel vo februári 1856 vo Vršaci v Srbsku.

Gymnázium ukončil v Sriemskych Karlovciach v srbskej Vojvodine a v Temešvári, potom pokračoval v štúdiách na gymnáziu v Pešti a na lýceu v Kežmarku, kde študoval r. 1828 – 1830 právo.

Pôsobil ako učiteľ a od r. 1835 po zložení advokátskych skúšok ako advokát vo Vršatci. Od r. 1840 bol profesorom prírodných vied na lýceu v Kragujevaci, ďalší rok už učil na lýceu v Belehrade. Hneď nato ho vláda vymenovala za ministra kultúry. Riadil školstvo a kultúru do r. 1848, keď zanechal túto funkciu a vrátil sa do svojho rodiska Vršac, kde žil až do svojej smrti.

Pod vplyvom prvého srbského románopisca Milovana Vidakovića píše drámy a romány z národnej srbskej histórie, ale aj zo súčasnosti. Hneď po príchode z Kežmarku v r. 1830 získava reputáciu „srbského Moliéra“ svojimi komédiami, napr. Tvrdica alebo Kir Janja (1838), Pokondireva tikva a Rodoljubci (Zbláznená tekvica a vlastenci), ale i historickou drámou Smrť Štefana Dečanského (1841). Touto hrou bolo otvorené prvé srbské divadlo v Belehrade. Písal aj poéziu Davorje. Aktuálny je Román bez románu (1832).

Jeho komédie sú ešte i dnes v repertoári srbských divadiel. V Novom Sade každoročne organizujú divadelnú prehliadka Sterii – Sterijino pozorje (Sterijovi – Sterijovo divadlo). Pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia sa v Srbskej akadémii vied v Belehrade usporiadala vedecká spomienková konferencia za účasti najlepších znalcov jeho života a diela.

Literatúra:

POPOVIĆ, Isidora – MILIĆ Ljiljana, Novy Sad, Fil. Fakulta, Srbsko: Prednáška na XLII. Literárnom Kežmarku 23. 10. 2007.