Sorting by

×

Mathias Pohl (Poll) pôsobil v Kežmarku v 16. storočí.

Organista vo farskom Kostole Panny Márie a prvý známy organár v Banskej Bystrici (1562). Opravoval organy v oboch banskobystrických kostoloch a postavil viac organov v okolí. V r. 1572 dokončil organ pre farský Kostol sv. Kríža v Kežmarku. Za prácu mu v tom roku vyplatili 70 fl orénov a 93 denárov. Osadenie nástroja v r. 1573 stálo 122 florénov a 16 denárov. Organ visel na severnej strane svätyne, pred arkádovými oblúkmi orató• 227 ria, nad sakristiou. V čase nadvlády rodiny Tököli mesto schudobnelo natoľko, že v r. 1593 – 1594 bolo nútené dať organ za 1 000 fl orénov do zálohu Horváthovcom zo Strážok. Organ bol neskôr často opravovaný, o čom svedčia účtovné záznamy mesta. V roku 1641 ho nahradil nový nástroj od zatiaľ neznámeho majstra. • Je zaujímavé, že medzi mešťanmi Kežmarku v nasledujúcich rokoch sa uvádzajú Krištof (Christoph) Poll (v r. 1587 – 1602 vlastnil dom v 12. dvanástine) a Juraj (Georg) Pohl (v r. 1612 – 1613 vlastnil dom vo 4. dvanástine mesta). Ich bližší vzťah k Mathiasovi Pollovi (Pohlovi) však nie je jasný.

Literatúra:

BABURA, Ladislav.: Dejiny farského Kostola sv. Kríža v Kežmarku. Rukopis v archíve rímskokatolíckeho farského úradu v Kežmarku.

GENERSICH, Christian: Merkwürdigkeiten der Königlichen Freystadt Késmark I. – II. Košice – Levoča 1804.

GERGELYI, O. – WURM, K.: Historické organy na Slovensku. Bratislava 1982.

LIPTÁK, Johann: Geschichte des evangelischen Lyzeums A. B. in Kesmark. Kežmarok: Sauter 1933. SBS IV. Martin: Matica slovenská 1987.