Sorting by

×

Hugo Payer sa narodil 24. novembra 1823 v Matejovciach pri Poprade a zomrel 13. marca 1898 v Kežmarku.

Študoval teológiu, filozofiu, pedagogiku, prírodné vedy – napokon zakotvil pri matematike. Dospelosť upísal Kežmarku. Pôsobil ako pedagóg na meštianskej škole. Ako učiteľ bol predsedom Spišského spolku učiteľov, napokon sa stal riaditeľom kežmarskej banky, kde pôsobil od r. 1872 až do smrti.
R. 1873 patril medzi spoluzakladateľov Uhorského karpatského spolku, veľa publikoval v jeho ročenkách. Napísal samostatné dielo Bibliotheca Carpathica Igló (Spišská Nová Ves 1880). Viaceré knihy daroval do knižnice lýcea.
Býval na Hlavnom námestí č. 35.
Mal brata Eugena (1833 – 1894), ktorý tiež v Kežmarku študoval a dal sa na pedagogickú dráhu, žil v Spišskej Novej Vsi.
Literatúra:
SBS IV. Martin: Matica slovenská 1990, s. 421.