Sorting by

×

Dr. Ján Paterson-Hain sa narodil v roku 1615 vo východnom Prusku a zomrel v roku 1675 v Prešove.

Presné miesto jeho rodiska nie je známe. Doma vyštudoval medicínu. Pôvodne bol vojenským lekárom, potom dvorným lekárom poľského kráľa Jána III. Z Poľska prišiel do Kežmarku. Tu sa spomína v roku 1661, r. 1669 bol už v Prešove mestským lekárom, kde aj zomrel. Je známe, že popri svojej práci používal mikroskop, ktorý si sám zhotovil r. 1670, a tak sa stal pravdepodobne prvým konštruktérom mikroskopu v Uhorsku. Mal vlastné chemické laboratórium, sám si zhotovoval lieky a zaujímalo ho aj ľudové liečenie. Vykonával dokonca aj pitvy, venoval sa chirurgii a gynekológii. Popri medicíne sa zaoberal aj prírodnými vedami a bol zástancom tvrdenia, že kedysi na Spiši žili draky, o čom napísal aj niekoľko prác (napr. roku 1672 De draconibus carpathicis). Dračie kosti, z ktorých sa neskôr vykľula kostra jaskynného medveďa, sa našli v Haligovskej jaskyni pri Červenom Kláštore a v Demänovskej jaskyni. R. 1671 napísal aj prácu o mikroskope De experimentis microscopicis.

Literatúra:

MARTINCZAK, František: Medicína na Spiši v rokoch 1412 – 1770. In: Spiš 3 – 4. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo 1973.

TIBENSKÝ, Ján: Dejiny vedy a techniky na Slovensku. Martin: Matica slovenská 1979.