Sorting by

×

Hechtel Kuntz sa narodil v 16. storočí v Kežmarku.

Majster Kuntz v r. 1541 úplne prestaval kežmarskú radnicu v renesančnom štýle. Richtár Sebastián Lány spolu s mestskou radou uzavrel so staviteľom v nedeľu po sv. Jurajovi kontrakt na veľkú miestnosť: tri veľké okná, po dva stĺpy. Priľahlá miestnosť: jedno veľké okno, jedno okno oproti zámku, jedno oproti Vyšnej bráne, všetky rovnakej veľkosti; spolu 6 veľkých okien. V zaklenutí nad miestnosťami 2 švábske okná. Dovnútra vedúce jedny dvere a po strane tiež jedny. Kozub so samostatným komínom. Navyše schody po oboch stranách, vedúce nahor, 6 stôp široké so zábradlím, navrchu s rímsou zakrytou škridlou. To všetko za 200 zlatých fl orénov. Stavba bola dokončená a odovzdaná v roku 1543 v stredu pred sv. Tomášom (3. júla). Podľa dobových správ radnica mala na západnej strane arkády (podobne ako levočská radnica), na vrchu bola zdobená atikou, na veži boli hodiny. Steny boli ozdobené maľbami alegórií Cností. V r. 1551 viedol pred mestskou radou majster Kuntz spor s Katarínou, vdovou po richtárovi Jánovi Brunerovi, ohľadom stavby okien v dvore jej domu.

Literatúra:

GENERSICH, Ch.: Merkwürdigkeiten der Königlichen Freystadt Késmark I. – II. Košice – Levoča 1804.

PIIRANEINEN, I. T.: Das älteste Gerichtsbuch der Stadt Käsmark (Kežmarok) aus den Jahren 1533 – 1553. Levoča 1998.