Sorting by

×

Juraj Krajňák sa narodil 26. februára 1904 v Kežmarku a zomrel 22. decembra 1976 v Kežmarku.

Brat Michala Krajňáka sa tiež angažoval v robotníckom hnutí, od r. 1920 bol členom Zväzu mladorobotníkov, od r. 1921 členom Komunistického zväzu mládeže Československa, v r. 1927 vstúpil do KSČ, kde mal na starosti agitáciu medzi vojakmi. Zapájal sa do športovej činnosti, bol členom Federatívnej robotníckej telovýchovnej jednoty, hral futbal za miestny klub Vorwärts. V r. 1934 – 1936 zabezpečoval kuriérnu službu medzi Poľskom a ČSR. V r. 1937 sa dal naverbovať ako interbrigadista do Španielska, kde sa v rámci občianskej vojny zúčastnil v bojoch o Barcelonu a Madrid, bojujúc proti generálovi Francovi a jeho vojskám. Po porážke republikánov a Francovom víťazstve, Španielsko opustil, prešiel cez Francúzsko do Anglicka a stal sa príslušníkom čs. vojenskej jednotky. Za účasť v II. svetovej vojne dostal po vojne Československý vojnový kríž 1939. Po oslobodení bol funkcionárom KS a NV. R. 1973 dostal vyznamenanie Za zásluhy o výstavbu.

Literatúra:

Archív Múzea v Kežmarku.