Sorting by

×

Koloman Kozlay sa narodil 22. apríla 1890 v Nyárasdomb v Maďarsku a zomrel 14. februára 1965 v Mníchove v Nemecku.

Povolaním bol evanjelický farár a profesor. Ešte r. 1922 bol farárom v Spišskej Sobote, potom od školského roku 1923/24 učil na nemeckom gymnáziu v Kežmarku. Tu vyučoval dejepis a zemepis, mal na starosti historicko-zemepisné a filologické zbierky. Občas zastupoval aj miestneho nemeckého farára (slovenský zbor ešte vtedy neexistoval).

Koníčkom profesora Kozlaya bolo fotografovanie – rád fotografoval historické zákutia Kežmarku a takmer sto záberov z r. 1930 – 1931 od neho ostalo v kežmarskom múzeu, napr. zvyšky mestských múrov, bášt, vstupných brán, jednotlivé pamiatky či záhrady, ktoré sa do súčasnosti nezachovali.

Dňa 26. októbra 1938 odišiel učiť na maďarské štátne reálne gymnázium do Rimavskej Soboty – keďže tá pripadla ešte v tom istom roku Maďarsku, ostal tam aj Kozlay. R. 1944 sa spomína v Košiciach. Kozlay v maďarčine vydával aj príručky pre študentov (napr. r. 1935 v Komárne Päť veselých scénok pre školské javiská atď.) Jeho ďalšie životné osudy nie sú známe, ani to, kedy sa presťahoval do Nemecka.

Literatúra:

Archívne materiály Nory Baráthovej z Kežmarku.

Výročná správa nemeckého ev. a. v. gymnázia v Kežmarku 1938/39.