Sorting by

×

Imrich Kövi (Steiner) sa narodil 29. januára 1839 v Kežmarku a zomrel 3. augusta 1917 v Spišskej Novej Vsi.

Doma študoval na gymnáziu, teológiu skončil v Budapešti, prírodné vedy a fi lozofi u v nemeckom Göttingen. Kedy si pomaďarčil meno, nie je známe. Po skončení štúdií r. 1862 bol zavolaný za riadneho profesora gymnázia v Spišskej Novej Vsi – učil matematiku, deskriptívnu geometriu, zemepis, chémiu, nemčinu a od r. 1871 kreslenie na učiteľskom ústave taktiež v Spišskej Novej Vsi. K svojim predmetom písal aj učebnice.

Spišský učiteľský spolok, ktorého bol aj členom, sa postaral o to, aby jeho mapa Spiša vyšla r. 1880 tlačou vo Weimare. Zaujímal sa aj o spišský nemecký dialekt, zostavil z neho slovník a r. 1912 vydal v Kežmarku zbierku poézie a prózy z pera spišských autorov. Jeho láskou bola príroda, často chodieval do Vysokých Tatier a Slovenského raja, zaujímali ho hlavne podzemné priestory – jaskyne.

 Literatúra:

Archívne materiály Nory Baráthovej z Kežmarku.