Sorting by

×

Alexander Kertscher sa narodil 22. apríla 1860 v Spišskej Novej Vsi a zomrel 31. januára 1929 v Pohorelej.

Bol pedagóg, ktorý pôsobil v Kežmarku. Začal študovať doma na gymnáziu, odkiaľ prestúpil na učiteľský ústav taktiež v rodnom meste. V roku 1879 získal učiteľský diplom.

Už r. 1880 ho zvolila evanjelická cirkevná obec v Kežmarku za učiteľa 5. a 6. dievčenskej triedy ľudovej školy. R. 1887 sa stal jej riaditeľom. Zaujímavosťou je, že na lýceu istý čas vyučoval telocvik, ktorý sa len v tom období stal vyučovacím predmetom.

Kertscher sa začal zaujímať o možnosti ďalšieho vzdelávania dievčat po ukončení ľudovej školy. Napr. na lýceu začali riadne študovať až po r. 1918. Navrhol, aby 5. a 6. dievčenská trieda sa zmenili na meštianske triedy a postupne rozšírili o potrebný počet ďalších vyšších tried.

Za pomoci mesta Kežmarok sa jeho myšlienka realizovala v r. 1895 a Kertscher sa stal aj riaditeľom školy. Popritom pracoval v miestnom evanjelickom zbore ako kurátor lýcea, v Spolku spišských učiteľov a pod.

Po mozgovej mŕtvici a márnom liečení – keď mu umreli postupne aj dve manželky – ho doopatrovala švagriná v Pohorelej.

 

Literatúra:

Archívne materiály Nory Baráthovej z Kežmarku.