Sorting by

×

Ferdinand Katina sa narodil 12. septembra 1864 v Spišskej Starej Vsi a zomrel 1. augusta 1932 v Budapešti v Maďarsku.

Katona – vlastným menom Nathan Kleinberger, sa narodil v židovskej rodine, s ktorou sa ešte v detskom veku presťahoval do Kežmarku. Býval v dome na konci dnešnej Ulice Dr. Alexandra, kde sú v súčasnosti novostavby.

Ako dieťa, nadané na kreslenie, si ho od roku 1880 vzal barón Ladislav Medňanský za svojho učňa do Strážok. Ďalšie výtvarné vzdelanie získal na Uhorskom kráľovskom učilišti v Budapešti a na parížskej Akadémii Julian; absolvoval študijné pobyty vo Francúzsku a v Holandsku. Od roku 1893 pôsobil v Strážkach pri L. Medňanskom, pod vplyvom ktorého sa preorientoval na krajinomaľbu Spiša a Tatier, v jeho tvorbe sa prejavila subjektívna melancholická lyrika. Po rozchode s Medňanským sa v roku 1989 presťahoval do Budapešti, vystavoval v Műcsarnoku a v Nemzeti Salóne. Vďaka vplyvu szolnockej maliarskej školy uplatnil vo svojej tvorbe luminizmus a impresionizmus.

Kežmarok mu bol veľmi blízky, plánoval v tomto meste ešte počas svojho života zriadiť svoju galériu – Pamiatkové múzeum Katonu Nándora, kde by boli umiestnené vybrané diela z jeho tvorby. Svoje obrazy plánoval venovať Popradu, Kežmarku a Budapešti. Vypukla však I. svetová vojna a nakoniec sa od týchto plánov aj vďaka dedičským sporom upustilo. • Svoje obrazy vystavoval v Amsterdame, Benátkach, Budapešti, v Dolnom Smokovci, Düsseldorfe, Londýne, Mníchove, Paríži, Poprade, vo Viedni. Precestoval Rusko, Anglicko, Belgicko, Holandsko, Francúzsko. Získal veľa ocenení.

Jeho obrazy možno vidieť vo Východoslovenskej galérii v Košiciach, v Tatranskej galérii v Poprade, v Múzeu v Kežmarku, v Maďarskej národnej galérii v Budapešti, v SNM – Spišskom múzeu v Levoči, v Liptovskom Mikuláši, Spišskej Novej Vsi a aj v súkromných zbierkach. Na území Slovenska sa nachádza iba jedna stotina z jeho celkovej tvorby.

Výber diel z jeho tvorby: olejomaľby Jar v Tatrách, Tatranská krajina, Západ slnka pod Tatrami, Jarné ráno, Podobizeň dievčatka, Topole pri vode, Zasnežená krajina a mnohé ďalšie.

 

Literatúra:

ONDRUŠEKOVÁ, Anna a kolektív: Ferdinand Katona 1864 – 1932. Poprad 2004.

SAUČIN, L.: Slovenské maliarstvo, grafika a sochárstvo 1850 – 1900. Bratislava 1973, s. 51 – 52.

SBS III. K – L. Martin: Matica slovenská 1989.