Sorting by

×

Karol Hayde sa narodil v Levoči a zomrel 28. januára 1904 v Kežmarku. Patril medzi popredných spišských medovnikárov.

Formy z jeho výrobkov – koník, bábiky, husár atď. sú uložené v kežmarskom múzeu. Medovnikári vyrábali aj veci z včelieho vosku. Svoje práce vystavil Hayde už na Prvej spišskej živnostenskej výstave v Kežmarku v dňoch 12. – 20. septembra 1869: bola to 12 funtov ťažká (vyše 7 kg) veľkonočná vosková svieca, kolekcia rôznych sviec a voskové palice v tvare pletenca v rôznych farbách a veľkostiach. Sladkosti predstavoval farebný cukrový výrobok pod dnes už neznámym názvom Quodlibet. V jeho šľapajach pokračoval syn Karol (8. február 1860 Kežmarok – 17. december 1938 Kežmarok), ktorý získal spolu s otcom a svojimi pomocníkmi viacero vyznamenaní na krajinských výstavách v rokoch 1885-1907.

Rodina Hayde sa spomína v Kežmarku už na začiatku 19. stor., ale jej remeselníci medovnikári začínajú pracovať len v polovici 19. stor. Obchod a dielňa vznikli v roku 1858 v jednom z najstarších kežmarských sídiel, a to v dvojdomé na Hlavnom námestí (dnes č. 45-47 – rodný dom maršala Pavla Kraya) a v ňom existovali až do konca 40. rokov 20. stor.

 

Zdroj: Osobnosti dejín Kežmarku. Historický cintorín, str. 40.-41.