Sorting by

×

Žigmund Karátsóny sa narodil 18. septembra 1868 v Kecskeméte v Maďarsku a zomrel 31. októbra 1941 v Kežmaroku.
Študoval doma na gymnáziu a klasickú filológiu na univerzite v Budapešti. Učil v Šoproni, odkiaľ ho zavolali do Kežmarku. Na kežmarskom gymnáziu učil od 1. januára 1898 do 30. novembra 1919, a to gréčtinu a latinčinu. V r. 1906 – 1912 bol jeho riaditeľom. Hoci v tomto období vrcholila maďarizácia, zachraňoval pred šovinistickými spolužiakmi maturanta Martina Rázusa. Bol vynikajúcim huslistom, hudobným kritikom a výborným fotografom.
Československá republika ho ako profesora neprevzala, keďže sa po rozpade Rakúsko-Uhorska angažoval v plánoch vytvoriť zo Spiša samostatnú republiku. Napokon sa mu však uznali služobné roky a ofi ciálne, hoci neučil, odišiel do penzie 31. decembra 1929. Umrel na rakovinu pľúc. Jeho manželkou bola Vilma, dcéra Dr. Tátrayho. Deti nemali. Bývali v dome na Hlavnom námestí č. 19.

Literatúra:
BARÁTHOVÁ, Nora: Osobnosti dejín Kežmarku. Historický cintorín. Kežmarok: Vivit 2005.
Výročná správa nemeckého ev. a. v. gymnázia v Kežmarku 1941/42.