Sorting by

×

Jozef Tschörner sa narodil 21. marca 1859 a zomrel 25. júna 1928 v Kežmarku. Bol známy ako riaditeľ tkáčskej školy, prvej svojho druhu v Uhorsku.

Školu založilo Združenie domáceho priemyslu Spišskej župy r. 1880 – mala byť umiestnená v hrade, ale nakoniec boli triedy v dome J. Tschörnera (dnes Starý trh č. 11). V roku 1900 sa postavila pre školu budova, ale hoci zo začiatku bol o učenie záujem z celej Európy, ba aj z Turecka, postupne upadol a od roku 1934 sa do budovy umiestnili aj spojené učňovské školy. Učňovské odbory ostali dodnes – dňa 1. júla 1935 bola Štátna tkáčska odborná škola zrušená.

Zdroj: Osobnosti dejín Kežmarku. Historický cintorín, strana 87.