Sorting by

×

Imrich Beck bol remeselník – mydliar, ktorý sa stal r. 1866 mešťanostom Kežmarku.

Na náhrobku je aj meno manželky Júlie Altmann. V rodinnej záhradke by mal odpočívať Eduar Juraj Beck (1844 Kežmarok – 1. júl 1917 Kežmarok) s manželkou Jankou, resp. Viktor Beck (9. september 1875 Kežmarok – 27. február Kežmarok) s manželkou Gabrielou. Rodina Beck patrí k najstarším kežmarským rodom – spomína sa už v roku 1434. Viacerí jej členovia boli v predstavenstve mesta – napr. V r. 1465-66 bol richtárom Ján, senátormi boli r. 1581 Jakub, 1587 Hans, 1644-45 Benedikt atď. Mnohí rodinní príslušníci (František, Štefan, Imrich atď.) sa venovali v 18.-19. stor. mydlárskemu remeslu, po nich sa zachoval aj maľovaný vývesný štít z 19. stor. Označený menom Františka Becka. Štít je umiestnený v Expozícii meštianskej bytovej kultúry Múzea v Kežmarku na Hlavnom námestí č. 55.

 

Zdroj: Osobnosti dejín Kežmarku. Historický cintorín, str. 15.