Sorting by

×

Barnabáš Holló sa narodil 16. mája 1866 v Alsóhangony v Maďarsku a zomrel 2. novembra 1917 v Budapešti v Maďarsku.

V r. 1904 – 1907 študoval na umelecko-priemyselnej škole, v majstrovskej škole prof. Alojza Strobla. Slávu mu priniesli jeho realistické reliéfy (Založenie akadémie vied v Maďarskej akadémii vied,1891; Vesselényho pamätná tabuľa pre františkánsky kostol v Budapešti, 1892). Vytvoril niekoľko Kossuthových memoriálov pre maďarské mestá. Pre Kežmarok vytvoril v r. 1906 sarkofág a náhrobný epitaf grófa Imricha Tököliho v novom ev. a. v. kostole v Kežmarku.

 

Literatúra:

BARÁTHOVÁ, Nora: Kežmarok. Drevený artikulárny kostol – Nový evanjelický kostol – Lýceum. Spišská Nová Ves: Bambow 2003.

SBS II. Martin: Matica slovenská 1987, s. 363.