Sorting by

×

Michal Holko sa narodil 25. marca 1866 v Bratislave a zomrel 21. septembra 1960 v Strážach.

Pochádzal zo slovenskej remeselníckej rodiny, ktorá sa do Bratislavy len prisťahovala, ale ako rodený „Prešpurák“ ovládal nemčinu, maďarčinu (v oboch jazykoch študoval na strednej i vysokej škole) a slovenčinu.

Roku 1891 bol ordinovaný za farára. Venoval sa kňazskej i pedagogickej dráhe. Pôsobil v Modre, potom pri Komárne, v r. 1903 – 1916 bol farárom v nemeckej obci Rakúsy. V r. 1919 – 1929 vyučoval ako pomocný učiteľ na kežmarskom ev. a. v. nemeckom gymnáziu „československý“ jazyk. Z Rakús odišiel za farára do Šváboviec, kde pôsobil v r. 1917 – 1919 a v r. 1919 – 1944 bol farárom nemeckého evanjelického zboru v Strážach pri Poprade. Redigoval nemecký evanjelický časopis Evangelischer Glaubens-Bote, bol aj členom Zipser Deutsche Partei (Spišskonemeckej strany), avšak vystupoval proti nemeckým fašistickým tendenciám.

 

Literatúra:

KOLLÁROVÁ, Zuzana a kolektív: Biografi cký slovník mesta Poprad. Poprad: Mestský úrad 2004.

LIPTÁK, Johann: Geschichte des evangelischen Lyzeums A. B. in Kesmark. Kežmarok, Sauter 1933.