Sorting by

×

Egon Haug sa narodil 25. februára 1923 v Kežmarku a zomrel 28. decembra 2003 vo Viedeni.

Narodil sa v Kežmarku. Študoval na akadémii v Prahe, po vojne na akadémii vo Viedni. Jeho prvé diela boli pod vplyvom nemeckého expresionizmu. Držiteľ zlatej Fügerovej ceny, štátnej ceny Ministerstva školstva Rakúska a iných podporných cien. Roky žil ako stavebný robotník a záhradník, až potom postupne dostával objednávky na mozaiky a sgrafi tá na viedenských obytných domoch. Neskôr získal miesto ako učiteľ na učňovke.

Dostal štipendium od francúzskej kultúrnej inštitúcie vo Viedni, ktorá mu umožnila pobyt na jeden semester na akadémii Julien v Paríži, ktorá na neho pôsobila nanajvýš inšpirujúco. Bol členom Wiener Secession (Viedenskej secesie). Haug znázorňoval vo svojich obrazoch prírodu. Cíti jej ohrozenie človekom a ukazuje jej krásu a veľkosť. Uprednostňoval maľovanie krajiny okolo rieky Moravy alebo odľahlé horské doliny.

Bol expresionistom s lyrickými sklonmi, jeho videnie možno porovnať s van Goghom. Jeho diela, zväčša akvarely, akryly a kresby, získalo hlavne rakúske ministerstvo školstva, Úrad kultúry mesta Viedeň, Akadémia výtvarného umenia vo Viedni, Albertina vo Viedni, Nová galéria v Linci a súkromné osoby v Rakúsku, Nemecku aj inde.

Mal vyše 25 samostatných výstav, z toho vyše polovicu vo Viedni. Vystavoval však aj v Salzburgu, Linzi, Grazi a aj v zahraničí, prevažne v Nemecku – v Stuttgarte, Karlsruhe, Hamburgu a inde.

Stručný výber z najdôležitejších samostatných výstav: 1954 Viedenská secesia; 1961 viedenská galéria Junge Generation (Mladá generácia); Nová galéria v Linci; 1962 Galéria Senatore, Stuttgart; 1964 Forum Stadtpark v Grazi; 1970 Galerie in der Residenz (Galéria v rezidencii) v Salzburgu; 1976 Galéria Bauernstuben, Hamburg, Nemecko; 1977 Kongresový dom, Karlsruhe; 1992 a 2004 galéria Marschalek, Viedeň. Podieľal sa na medzinárodných výtvarných veľtrhoch v Kolíne a Baseli. Žil neďaleko Bratislavy v rakúskom Prellenkirchen a zomrel vo Viedni. Jedným z jeho žiakov bol aj čestný občan Kežmarku, spoluzakladateľ Sviatku kultúry a stretávania karpatských Nemcov – Emmerich Hunsdorfer.

 

Literatúra:

RAINER, Rudolf, P. SDS – ULREICH, Eduard: Karpatendeutsches Biographisches Lexikon, Stuttgart 1988, s. 122.

Rukopisný životopis od jeho vdovy.