Sorting by

×

Teofil Edvard Freiherr von Hansen sa narodil 13. júla 1813 v Kodani v Dánsku a zomrel 17. februára 1891 vo Viedeni.

Projektantom kežmarského nového (červeného) evanjelického kostola bol Teofil Hansen – architekt viedenského štýlu, jeden z najlepších architektov rakúsko-uhorskej monarchie.

Narodil sa v „Aténach severu“ – v dánskej Kodani. Po štúdiách v rodnom meste, kde patril medzi prvých, dostal vďaka svojmu veľkému talentu cestovné štipendium najprv do Berlína a potom do Mníchova, kde študoval u najlepších majstrov. Odtiaľ ho zavolal do gréckych Atén jeho brat Christian, ktorý tam patril do skupiny európskych umelcov pozvaných tamojším kráľom. V októbri 1838 sa tam Teofil začal zúčastňovať na archeologických výskumoch, ale aj na prípravách stavby tamojšej Akadémie vied. Potom tam ešte dlhšie pracoval ako žiadaný architekt.

Roku 1846 sa presťahoval do Viedne, kde začal spolupracovať s Ludwigom Försterom, ktorého dcéru si vzal za ženu. Onedlho ovdovel, potom sa osamostatnil a spolu s kolegami (1849 – 1856) postavili najdôležitejšiu svetskú stavbu romantického historizmu vo Viedni – obrovský vojenský Arzenál. Stal sa najdôležitejším staviteľom palácov a budov na veľkej Ringstrasse – okružnej ceste okolo centra Viedne – v tzv. Viedenskom štýle. Ponúkal komplexné projekty – štýlovo čisté až do najmenších detailov vnútorného zariadenia. Postavil aj budovu Viedenského hudobného spolku s tzv. Zlatou sálou, uznávanou za jednu z najlepších koncertných sál sveta. Po vybudovaní nádherného rakúskeho Parlamentu v klasicistickom štýle pripomínajúcom Aténsku Akropolu, bol povýšený do šľachtického stavu.

Medzi jeho diela vo Viedni ďalej patrí aj obrovská Akadémia výtvarných umení, burza, evanjelické a pravoslávne kostoly, ba aj synagógy, množstvo palácov, zámkov, múzeí, škôl a víl. Staval však podobné stavby aj ďaleko od Viedne, napríklad invalidovňu v ukrajinskom Ľvove (vtedajšom Lembergu, ktorý ešte patril do rakúsko-uhorskej monarchie) a v Kežmarku nový evanjelický kostol. Plány na jeho stavbu veľkoryso Kežmarčanom daroval, v archíve sa zachoval ich ďakovný list. Ústnym podaním sa tradoval predpoklad, podľa ktorého bol tento kostol projektovaný pre iné miesto niekde na Blízkom východe. Napr. pre Jeruzalem, kde v tom istom čase (1893 – 1898) Nemci vedľa Chrámu sv. hrobu skutočne postavili evanjelický Chrám sv. Spasiteľa s podobnou dispozíciou. Toto sa však po dôkladnom štúdiu v archívoch vo Viedni nepotvrdilo, takže podľa toho nový ev. kostol Hansen navrhol špeciálne pre Kežmarok – podľa Kostola Miraculi v Benátkach. Základný kameň bol položený r. 1872, dokončený bol však pre nedostatok fi nančných prostriedkov až r. 1894. Až po smrti svojho tvorcu.

 

Literatúra:

http://kunstgeschichte.univie.ac.at/fileadmin/user_ upload/inst_kunstgeschichte/Texte/Diplomarbeiten_ 2006.pdf

http://www.palaishansen.at/event/theophilhansenbiographie

PARTAJ, Waltraud: Th eophil von Hansen – Neue Evangelische Kirche in Kasmark/Kezmarok – Slowakei http://kunstgeschichte.univie.ac.at/index.php?id=30742