Sorting by

×

Gregor Tátray sa narodil 1. septembra 1833 v Kežmarku a zomrel 27. apríla 1913 v Kežmarku. Vo svojom rodnom mesto pôsobil ako mestský lekár a venoval sa hlavne pediatrii.

Gregor Tátray mladší pochádzal z lekárskej rodiny, Jeho otec Gregor Tátray starší (1803-1845) bol prvým lekárom, ktorý sa na Spiši zaoberal súčasne chirurgiou a gynekológiou, v roku 1829 sa stal hlavným lekárom Spišskej župy a chodili za ním pacienti až z Galície. Žiaľ, jeho hrob už dnes nie je známy. Gregor mladší bol manželom Vilmy, dcéry Júlia Demiányho z prvého manželstva. Vo svojom rodnom mesto pôsobil ako mestský lekár a venoval sa hlavne pediatrii. Bol jedným z iniciátorov založenia lekárskej a lekárnickej spoločnosti na Spiši. Dňa 1. októbra 1863 sa zišlo na jeho výzvu 37lekárov a lekárnikov. Politická situácia však bola tá, že po neúspešnej maďarskej revolúcii v rokoch 1848/49 sa rozpustili všetky uhorské spolky, dokonca aj študentské a v organizovaní spoločnosti hľadala rakúska vláda proonarchistckých odporcov. Stanovy Spolku spišských lekárov a lekárnikov boli schválené až po rakúsko-uhorskom vyrovnaní, a to dňa 19. septembra 1867. Tátray bol zvolený za tajomníka spolku a v rokoch 1886-1907 bol jeho predsedom.

Odpočíva v hrobke rodiny Demiány – Tátray – Karátsony.  V záhradke sú náhrobky členov rodiny Demány – Júliusa, jeho dvoch manželiek, detí a ďalších členov jeho rozvetvenej rodiny –  Dr. Gregora Tátrayho a prof. Žigmunda Karátsonyho. Žiaľ, do záhradky pribudli novšie hroby, ktoré s touto rodinou nemajú nič spoločne.

Zdroj: Osobnosti dejín Kežmarku. Historický cintorín, str. 25-26.