Sorting by

×

Fridrich Scholtz sa narodil 16. júla 1831 v Ruskinovciach a zomrel 25. októbra 1911 v Kežmarku. Pochádzal zo spišskej malomeštianskej rodiny. Ľudovú školu skončil v rodnom mestečku, odkiaľ prešiel na lýceum do Kežmarku, po 8 rokoch prešiel na evanjelické kolégium do Prešova na štúdium teológie a filozofie.

V roku 1857-58 študoval teológiu, literatúru, históriu a filozofiu na univerzity v Jene. Hoci mal možnosť stať sa farárom a pôsobiť mimo Horného Spiša, vrátil sa do miesta svojich stredoškolských štúdií do Kežmarku. Tu v rokoch 1858 až 1903 pôsobil na lýceu ako veľmi obľúbený a ľudský profesor maďarčiny, nemčiny a dejepisu, v rokoch 1870 až 1879 a 1888 až 1891 bol zvolený za riaditeľa lýcea.

Scholczovým obľúbeným žiakom bol Pavol Országh Hviezdoslav, neskôr najväčší slovenský básnik, ktorý takto spomína: „Miláčikom ale zvlášť som bol Scholczovým. Bol predsedom maďarského takzvaného Ónképzókôru, kam som prinášal zhusta maďarské verše…“ Tento krúžok vznikol z iniciatívy prof. Scholcza v roku 1862, ktorý bol jeho predsedom v roku 1862-1868. Pavol Országh sa stal tajomníkom spolku, čo bolo veľké vyznamenanie pre študenta v školskom roku 1868/1869. Aj Scholcz bol literárne činný, písal po maďarsky i nemecky verše, prózu, hry, ale aj historické články.

V rokoch 1882 až 1897 pôsobil ako jeden z hlavných redaktorov kežmarského týždenníka Karpathen-Post. Publikoval aj v iných maďarských a nemeckých časopisoch – Koszorú, Hazánk, Egyetem es Philologiai Kôzlôny a podobne. Pracoval aj v predstavenstve miestnej evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Dňa 4. októbra 1931 profesorovi Fridrichovi Scholczovi odhalili na budove lýcea pamätnú tabuľu.

Zdroj: Osobnosti dejín Kežmarku. Historický cintorín, str. 74 – 75.