Sorting by

×

Ernest Bethlenfalvy sa narodil 12. februára 1880 v Kežmarku a zomrel 18.júna v Huncovciach. Od mlada ho zaujímala zoológia a botanika. Zameral sa hlavne na poľovnú zver vo Vysokých Tatrách a na jej ochranu. Prispel k založeniu Zväzu ochranných poľovníckych spolkov na Slovensku a po II. Svetovej vojne k založeniu Tatranského národného parku.

Pochádzal z vojenskej rodiny – otec Kornel (1838 -1897) bol jazdecký rotmajster, neskôr statkár (tiež odpočíva v rodinnej hrobke). Ernest študoval na gymnáziách v Kežmarku, Miškovci a hospodárskej akadémii v Debrecíne. Ako 20-ročný bol dobrovoľníkom armády. V roku 1906 hospodáriť na majetku v Huncovciach, ktorý si zakúpil. Počas 1. svetovej vojny bojoval na fronte v Poľsku a Rusku. Bol predsedom Spišského hospodárskeho spolu. Publikoval v mnohých odborných slovenských, nemeckých i maďarských novinách a časopisoch. Zbieral starožitnosti – archeologické zbierky venoval múzeu v Poprade.    

Rodina Goldberger, ktorá pochádza údajne zo Saska, je známa v Kežmarku od 17. stor. Šľachtický erb získala v roku. 1635. V roku 1868 sa premenovala na Bethlenfalvy. V rodinnej hrobke odpočíva posledná kežmarská barónka Hedvig Mária Szirmay, rod. Badányi, ktorú Ernestovi Bethlenfalvymu viazali priateľské vzťahy.

Zdroj: Osobnosti dejín Kežmarku. Historický cintorín, str. 17.