Sorting by

×

Beck Baradlai Bartolomej sa narodil 27. júna  1883 v Rožňave a zomrel 28. októbra 1914 v obci Jasienica Zamkowa v Poľsku.

Pôvodné nemecké meno Beck si podľa dobového vzoru pomaďarčil na Baradlai. Študoval na gymnáziu v Rožňave, univerzitné štúdiá absolvoval v Budapešti. V školskom roku 1905 – 1906 pôsobil ako profesor kežmarského gymnázia, vyučoval chémiu a prírodopis. Odtiaľ odišiel do Brašova, spomína sa aj Levoča, ale Tatry, ktoré si zamiloval počas kežmarského pobytu, ho pritiahli späť. V r. 1907 – 1914 učil na Vyššej obchodnej škole v Kežmarku. Svojich študentov často vodil do Tatier. Sám pestoval turistiku, bol dobrým horolezcom i lyžiarom. Bol
členom i funkcionárom Uhorského karpatského spolku a Maďarského tatranského spolku (MTE). Svojimi príležitostnými článkami propagoval Tatry a ich okolie. Po vypuknutí I. svetovej vojny narukoval – padol na poľskom fronte.

Literatúra:
KOMARNICKI, Gyula: A Magas-Tátra hegyvilága. Budapešť: Sport 1985.
RADWAŃSKA-PARYSKA, Z. – PARYSKI, W. H.: Wielka encyklopedia tatrzańska. Poronin: Wydawnictwo
górskie 1995. SBS I. Martin: Matica slovenská 1986, s. 139.