Sorting by

×

Anton Döller

Anton Döller sa narodil v poľskom meste Winniki v roku 1831 a 29. septembra 1912 zomrel v Kežmarku. Pochádzal z dôstojníckej rodiny. Po štúdiách vstúpil do armády, v roku 1849 bol poručíkom armády, a v roku…