Sorting by

×

Ľudovít Müller sa narodil 16. januára 1807 v Levoči a zomrel 1. marca 1864 v Kežmarku.

Narodil sa v rodine Jána Jakuba Müllera (1780 – 1828) a Alžbety, rod. Wofgangovej. Prvé základy výtvarného umenia získal od svojho otca – predstaviteľa spišského romantizujúceho krajinárstva predovšetkým v technike gvašu. Od r. 1828 študoval na mediryteckom oddelení výtvarnej akadémie vo Viedni. V rokoch 1840 – 1862 pôsobil ako učiteľ kreslenia na kežmarskom lýceu. Tu dal základy viacerým výtvarníkom, medzi inými Viliamovi Forbergerovi, Petrovi M. Bohúňovi a sochárovi K. E. Alexymu. Dnes je jediným známym Müllerovým dielom litografi a Kežmarku, ktorá vznikla na základe jeho kresby v dielni M. R. Th oma vo Viedni. V umeleckej tvorbe bol úspešnejší jeho brat Gustáv Müller, absolvent Akadémie výtvarných umení vo Viedni a predstaviteľ súdobej portrétnej maľby. Syn Ľudovíta Müllera, Móric Müller, nasledoval otca a rovnako pôsobil ako profesor kreslenia na kežmarskom lýceu.

Literatúra:

HORVÁTHOVÁ, M.: Spišskí maliari 19. a prvej polovice 20. storočia. Pamiatky a múzeá 4/2000.

LIPTÁK, JOHANN.: Geschichte des evangelischen Lyzeums A. B. in Kesmark. Kežmarok: Sauter 1933.

KŐSZEGY-WINKLER, E.: Viliam Forberger – Nekrológ. Karpathen-Post, r. 49, č. 48,1. 12. 1928. SBS IV. Martin: Matica slovenská 1987.