Sorting by

×

Jur Tesák-Mošovský sa narodil v roku 1545 v Mošovciach a zomrel 27. augusta  1617 v Prahe v Čechách.

Študoval doma, v Košiciach, Kežmarku (60. roky 16. storočia) a v Jihlave. Okolo roku 1577 sa stal kňazom prisluhujúcim pod obojím a pôsobil na viacerých miestach v Čechách aj v Prahe. Z jeho rozsiahlej tvorby sa zachovalo 38 kníh v reči českej a latinskej – básne, próza, náboženské spisy, ale najviac bol známy svojou hrou Ruth (1604) s témou zo Starého zákona.

Literatúra:

SBS IV. Martin: Matica slovenská 1994, s. 44 – 45.