Sorting by

×

Eliáš Mlynárových (Mlinarowých, Molitoris) sa narodil 19. apríla 1670 v Nižnej Boci alebo Spiššskom Bystrom a zomrel v roku 1720 v Liptovskej Tepličke.

Narodil sa v rodine učiteľa. Študoval v Boci, Liptovskom Jáne, Štítniku a Roštári, v Brezne a v Kežmarku (1683 – 1686?). Usadil sa v Kežmarku, kde získal meštianske práva. Pracoval ako úradník na tridsiatkarskom úrade, neskôr bol mestským právnikom. Už tu začal písať v smutnom duchu pod vplyvom ťažkej protireformačnej doby: „Duchovní života studnice a kancionálik psal sem v svobodném a královském měsťe Kežmarku.“ R. 1702 vydal v Levoči dve knihy – modlitebník Duchovní života studnice a Písniční knižečku. Druhé vydania týchto kníh vyšli už v Kežmarku r. 1707, hoci dňa 7. marca 1706 bol Mlynárových vysvätený za evanjelického farára (kde vyštudoval teológiu, nevieme) a šiel do Liptovskej Tepličky. Jeho piesne sa dodnes nachádzajú v Evanjelickom spevníku.

Literatúra:

ĎUROVIČ, Ján: Evanjelická literatúra do tolerancie. Martin: Matica slovenská 1940. PAULOV, Ján: Modlil sa a spieval. Evanjelický posol spod Tatier, r. 90, č. 24, 2000.