Sorting by

×

Dr. Viktor Michalík sa narodil v roku 1812 v Kežmarku a zomrel v roku 1875 v Liptovskom Mikuláši.

Pochádzal z meštianskej rodiny. Po štúdiách na lýceu v Kežmarku a Levoči absolvoval štúdium medicíny na lekárskej fakulte v Pešti. Po obhájení dizertačnej práce „Dissertatio inauguralis pharmacologica de virtute medicamentorum“, v ktorej sa venoval pôsobeniu liečiv v ľudskom organizme, v r. 1838 získal titul doktora medicíny a začal pôsobiť ako praktický lekár a od r. 1850 ako hlavný lekár Liptovskej stolice v Liptovskom Mikuláši. Jeho zásluhou sa vybudovala župná nemocnica v Palúdzke.

Literatúra:

SBS IV. Martin: Matica slovenská 1987.