Sorting by

×

Melik Samuel

Samuel Melik sa narodil vo Važci a zomrel 29. augusta 1620 v Očovej.

Pochádzal z farárskej rodiny. Na stredné školy chodil v Kežmarku a Jihlave. Študoval teológiu na univerzite vo Wittenbergu, kde bol r. 1579 ordinovaný za farára. Pôsobil na viacerých miestach ako pedagóg i kňaz. Na Žilinskej synode r. 1610 bol zvolený za jedného z prvých troch superintendentov evanjelickej cirkvi na Slovensku – Melik konkrétne za superintendenta banského okolia (Hont, Novohrad, Turiec, Zvolen) – na tomto poste zotrval desať rokov. Melik bol aj literárne činný v oblasti poézie, histórie, ale aj astronómie.

Literatúra:

SBS IV. Martin, Matica slovenská 1990, s. 148

VESELÝ, Daniel: Dejiny kresťanstva a reformácie na Spiši. Liptovský Mikuláš: Tranoscius 2004.